2014. szept. 4. Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom 2.

 

" A „valóságos történelem” az én értelmezésem szerint az ember lassú fejlődésének a története, annak a története, hogyan emelkedett ki állattársai közül mai kiváltságos helyzetébe, ahol értékelni tudja a szépséget, a tudást, és képes végiggondolni, hol a helye a világban és ki is ő voltaképpen. /.../ Véleményem szerint az emberiség igazi hősei a Galileik, Newtonok, Darwinok, Pasteurök, Shakespeare-ek, Bachok, Lao-cék és Buddhák, akiknek a nevét ritkán említik azok a történelemkönyvek, amelyek tele vannak a csaták és a nemzeti határok értelmetlen ide-oda tologatásának a leírásával."

 

Szent-Györgyi e gondolatmenetével ismét kilépett abból a zárt rendszerből, amely szerint a történelem a világ vallási és/vagy gazdasági érdekein alapuló csaták és háborúk sorozata. Az emberiség múltja nem osztható fel humán és reál fejezetekre. Eleve bizarr ez a szétosztottság, amelyből adódik a kérdés: Ami humán - vagyis emberi, az nem reál - tehát valóságos? És ami valóságos az nem emberi? Vagy mégis összetartozik mindkettő? Akkor mi értelme van a szétosztottságnak?

 

Szent-Györgyi e gondolatmenetével ismét kilépett abból a zárt rendszerből, amely szerint a történelem a világ vallási és/vagy gazdasági érdekein alapuló csaták és háborúk sorozata. Az emberiség múltja nem osztható fel humán és reál fejezetekre. Eleve bizarr ez a szétosztottság, amelyből adódik a kérdés: Ami humán - vagyis emberi, az nem reál - tehát valóságos? És ami valóságos az nem emberi? Vagy mégis összetartozik mindkettő? Akkor mi értelme van a szétosztottságnak?

A valóságban nem lehet szétszedni az irodalmat a történelemtől, sem a filozófiától és főleg nem az etikától. De a matematikától és a fizikától sem. A matematika törvényszerűségei mögött teljes világkép húzódik meg - amelyet sajnos nyomokban sem tanítanak. A számokkal a világ minden folyamata leképezhető a zenétől az építészetig. Bármi. Tekinthető akár egy saját, önálló nyelvnek is. A fizika szintén együtt úszik nem csak a matematikával, de a filozófiával, sőt a vallástudományokkal is. A kvantumfizika ma már részletekbe menően támasztja alá a több ezer éves buddhista tanításokat a világ felépítéséről, keletkezéséről és működéséről. Mindezek tudatában nem hiszem, hogy létezik metafizika. (A fizika szó szerint természetet jelent, a "meta" pedig valamin túl mutató, valami után következőt.) Ami létezik, az számomra mind természetes. Nincs olyan, hogy anyagon túli világ. Csak világ van - amely a maga természetében létezik. És vannak összefüggések, amiket még nem értünk. És vannak összefüggések, amelyeket talán sosem fogunk megérteni...

Az emberiség történelme - múltjának jelentősebb része - tehát messze nem a háborúkról szól, nem a világ anyagi javainak újraosztásától. Mégis ez lett nekünk megtanítva, mégpedig olyan megkérdőjelezhetetlen módon, hogy talán fel sem merül, hogy az egymástól ennyire különszedett dolgok valójában szerves egységet képviselnek.

Ha az összetartozás és összefüggések szemlélete lenne az általános, ha erre lenne kondicionálva a lényeglátásunk, azt hiszem, egészen más irányt vett volna emberként a fejlődésünk. Valószínűleg nem az anyagi javak megszerzése és felosztása körül forogna minden... és talán megláthatnánk a mélyebb összefüggéseket saját életünk történéseiben és a világban végbemenő folyamatokban egyaránt. 

Változtatni most sem késő. Ehhez azonban meg kell tanulnunk másképp látni, mint eddig. Merni megkérdőjelezni mindazt, amit evidenciának tekintettünk, amit megtanítottak nekünk és venni a bátorságot a korábbi válaszok helyett megtalálni a sajátjainkat. Kivétel nélkül mindenben! És a legjobb, ha nem egyedül próbálkozunk mindezzel, hiszen önmagunkban mindannyian zárt rendszerek vagyunk. Az összetartozás és összefüggések szemléletében csak egymás mássága által válhatunk nyitottá és csak együtt gazdagodhatunk. És a félreértések elkerülése végett, nem azért mert kölcsönösen használjuk egymást! Hanem azért, mert ennyire szorosan összetartozunk!

Hát... csupán ennyire vagy fontos nekem. ...és mindössze ennyire számít az, hogy ki vagy.  :-)